Logo Welfare

>

Muzikaal waterbed voor Snoezelkamer

Het Hirschgarten Kinderhuis zorgt voor ongeveer 100 kinderen. Het is belangrijk voor de directie om diverse en aan de ontwikkeling aangepaste onderwijs- en ervaringsmogelijkheden te kunnen bieden. Ontwikkelingsrisico's worden in een vroeg stadium herkend en de kinderen worden ondersteund bij hun sociale integratie. In het leven van alledag vinden veel kinderen nauwelijks rustpunten en worden ze evenzeer aan stress blootgesteld als volwassenen. De nieuwe Snoezelruimte in het Huis voor Kinderen biedt uitkomst en biedt de kleintjes de gelegenheid zich eens helemaal af te zonderen.

Voor de nieuwe Snoezelzaal werd een personeelskamer die niet langer in gebruik was, opnieuw ingericht en personeelsleden werkten samen om de zaal te plannen en te ontwerpen. Een donatie van de Stichting Kinderhulp Regine Sixt maakte het mogelijk het muziekwaterbed te financieren, dat als centraal therapie-element in de Snoezelkamer dient.

Door het combineren van de zintuigen van horen en voelen, biedt een comfortabel warm waterbed de ideale basis voor regeneratie, diepe ontspanning en stressvermindering. Met het muziekwaterbed voelen kinderen het geluid via het water van het waterbedmatras dat in trilling is gebracht. naast ontspanning dient het muziekwaterbed ook therapiedoeleinden en wordt het gebruikt voor gerichte bewegings- en muziektherapie.

Info

Logo Welfare
LAND Deutschland
STAD München
PERIODE 2022

Teilen

Gerelateerde projecten