meer" /> meer" /> meer" />

Renovatie van het kindertehuis in het grootste hospice van Zuid-Afrika

Renovatie van het kindertehuis in het grootste hospice van Zuid-Afrika

Geneeskunde & thuis. De Regine Sixt Kinderhulp Stichting financierde de renovatie en uitbreiding van een kindertehuis voor wezen, zieke en verwaarloosde kinderen op het terrein van de Blessed Gérard´s Care Centers in Mandeni, Zuid-Afrika. Het hele huis moest geverfd worden, de deuren, plavuizen en sanitair moesten vernieuwd worden; stopcontacten en lichtschakelaars werden vervangen en er werden nieuwe ventilatoren gekocht. Voor de kinderen uit gebroken gezinnen, van alcoholische en HIV-geïnfecteerde ouders is dit tehuis inmiddels een veilig thuis waar ze zich op hun gemak voelen. Dankzij de steun van de Regine Sixt Kinderhulp Stichting wordt voor een mooie en veilige omgeving gezorgd. De Regine Sixt Kinderhulp Stichting heeft na de première in Mandeni in een opvolgproject op het terrein van de Blessed Gérard Care Centers ondersteund, namelijk de verbouwing en uitbreiding van een kindertehuis voor wezen, zieke en verwaarloosde kinderen. Dit zorgcentrum bevindt zich in Mandeni, 100 km ten noorden van Durban en is het grootste gezondheidscentrum en hospice van Zuid-Afrika, dat in het bijzonder voor Aids-slachtoffers zorgt. Voor de oprichting van Blessed Gérard's Care Centers was de Beierse pastor Gerhard Lagleder verantwoordelijk. Hem lag de oprichting en het onderhoud van gezondheidszorg in Zuid-Afrika, in Mandeni, zeer aan het hart. En belangrijk deel van het centrum is een kindertehuis en een kleuterschool, die altijd overvol zijn met wezen, zieke, verwaarloosde, misbruikte en ondervoede kinderen. De kleuterschool vangt dagelijks rond de 70 kinderen op, terwijl er rond de 30 permanent in het kindertehuis wonen. Dit tehuis biedt een veilige en zorgzame omgeving voor de kinderen die vaak uit gebroken families komen met ouders die aan alcoholisme lijden of HIV-geïnfecteerd zijn. Om het probleem van de overbezetting op te lossen, financierde de Regine Sixt Kinderhulp Stichting samen met de hulpdienst van de Maltezer de renovatie en de uitbreiding van het kindertehuis. Het hele huis is gerenoveerd, gemoderniseerd en uitgebreid - binnen en buiten. Het gebouw is opnieuw geschilderd, tegels en sanitair zijn vernieuwd. Deuren, stopcontacten en lichtschakelaars zijn vervangen en luchtventilatoren geïnstalleerd. Nu biedt het kindertehuis weer een aangename en rustige sfeer, zodat de kinderen in een veilige, schone omgeving kunnen opgroeien en behandeld kunnen worden. In het in 2000 geopende kindertehuis wonen momenteel 29 kinderen tussen de drie en 17 jaar die met diverse sociale problemen te kampen hebben. Sommigen zijn sociale wezen, andere door Aids wees geworden en sommigen zijn zelf HIV-positief.

Info

  • Land

    Zuid-Afrika

  • Stadje

    Mandeni

  • Periode

    2013-2014

Share