Logo Welfare

>

Uitrusting van de nieuwe naschoolse opvang voor de protestants-christelijke stichting Michaelshof

Inclusieve onderwijsvormen. De Regine Sixt Kinderhulp Stichting TRAANTJES DROGEN ondersteunt de uitbreiding van de naschoolse opvang bij de protestants-christelijke stichting Michaelshof, die inrichtingen voor de opvang en stimulans van mensen met een geestelijke en meervoudige beperking leidt. Sinds 23 jaar heeft Michaelshof ook een school voor speciaal onderwijs met buitenschoolse opvang voor kinderen bij wie de geestelijke ontwikkeling bevorderd wordt. In het schooljaar 2013/2014 werd de school voor speciaal onderwijs in een inclusieve school veranderd, zodat kinderen met een ernstige geestelijke beperking samen met andere kinderen onder één dak kunnen leren. Met coöperatief en inclusief vormgegeven onderwijsmodellen worden de kinderen samengebracht - de maatschappelijk tot nog toe separerende graden van beperking spelen in dit concept voor de kinderen geen rol. In de zomer van 2015 trokken de school en de buitenschoolse opvang naar het nieuwe terrein toe, dat is omgebouwd voor schools en schoolbegeleidend werken. Zo is bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang met een handjevol plekken uitgebreid tot een capaciteit van 132 plekken met 1.000 m2 ruimte plus een buitengedeelte.

Im Schuljahr 2013/2014 wurde die Förderschule in eine inklusive Schule umgewandelt, so dass jetzt Kinder mit schwerer und geistiger Behinderung gemeinsam mit Schülern ohne Behinderung unter einem Dach lernen. Mit kooperativ und inklusiv ausgestalteten Unterrichtsformen werden sie zueinander geführt,­ gesellschaftlich bis heute trennende Behinderungsgrade spielen in diesem Konzept für die Kinder keine große Rolle. Im Sommer 2015 zogen die Schule und der Hort in ein neues Areal, das nun die ausgebaute schulische und schulbegleitende Arbeit ermöglicht. So wird zum Beispiel der Hort von einer Handvoll Plätzen auf eine Kapazität von 132 Plätzen mit 1.000 qm Nutzfläche plus Außenbereich erweitert.

De Michaelshof in Rostock is een inclusieve school met kinderdagverblijf waar verstandelijk gehandicapte kinderen samen met niet-gehandicapte leerlingen leren. Omdat er geen extra staats- of federale fondsen beschikbaar zijn voor inclusieve, d.w.z. zorgintensieve scholen en instituten, heeft de Regine Sixt Children's Aid Foundation besloten dit project te steunen. De stichting financiert de inrichting, de inrichting en de aanleg van een nieuw voetbalveld.

“Het is de taak van de samenleving om sociale ruimtes te creëren zodat inclusie kan slagen. De inzet en steun van de Regine Sixt Children's Aid Foundation maakte het ons onder andere mogelijk om een ​​succesvol dag-tot-dagcentrum met gedifferentieerde aanbiedingen te realiseren." Alexandra Falkner, directeur van de Michaelschule

Info

Logo Welfare
LAND Deutschland
STAD Rostock
PERIODE 2015

Teilen

Gerelateerde projecten