Logo Welfare

>

Projecten

Uitrusting van de nieuwe naschoolse opvang voor de protestants-christelijke stichting Michaelshof

Inclusieve onderwijsvormen. De Regine Sixt Kinderhulp Stichting TRAANTJES DROGEN ondersteunt de uitbreiding van de naschoolse opvang bij de protestants-christelijke stichting Michaelshof, die inrichtingen voor de opvang en stimulans van mensen met een geestelijke en meervoudige beperking leidt. Sinds 23 jaar heeft Michaelshof ook een school voor speciaal onderwijs met buitenschoolse opvang voor kinderen bij wie de geestelijke ontwikkeling bevorderd wordt. In het schooljaar 2013/2014 werd de school voor speciaal onderwijs in een inclusieve school veranderd, zodat kinderen met een ernstige geestelijke beperking samen met andere kinderen onder één dak kunnen leren. Met coöperatief en inclusief vormgegeven onderwijsmodellen worden de kinderen samengebracht - de maatschappelijk tot nog toe separerende graden van beperking spelen in dit concept voor de kinderen geen rol. In de zomer van 2015 trokken de school en de buitenschoolse opvang naar het nieuwe terrein toe, dat is omgebouwd voor schools en schoolbegeleidend werken. Zo is bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang met een handjevol plekken uitgebreid tot een capaciteit van 132 plekken met 1.000 m2 ruimte plus een buitengedeelte.

Im Schuljahr 2013/2014 wurde die Förderschule in eine inklusive Schule umgewandelt, so dass jetzt Kinder mit schwerer und geistiger Behinderung gemeinsam mit Schülern ohne Behinderung unter einem Dach lernen. Mit kooperativ und inklusiv ausgestalteten Unterrichtsformen werden sie zueinander geführt,­ gesellschaftlich bis heute trennende Behinderungsgrade spielen in diesem Konzept für die Kinder keine große Rolle. Im Sommer 2015 zogen die Schule und der Hort in ein neues Areal, das nun die ausgebaute schulische und schulbegleitende Arbeit ermöglicht. So wird zum Beispiel der Hort von einer Handvoll Plätzen auf eine Kapazität von 132 Plätzen mit 1.000 qm Nutzfläche plus Außenbereich erweitert.

De Michaelshof in Rostock is een inclusieve school met kinderdagverblijf waar verstandelijk gehandicapte kinderen samen met niet-gehandicapte leerlingen leren. Omdat er geen extra staats- of federale fondsen beschikbaar zijn voor inclusieve, d.w.z. zorgintensieve scholen en instituten, heeft de Regine Sixt Children's Aid Foundation besloten dit project te steunen. De stichting financiert de inrichting, de inrichting en de aanleg van een nieuw voetbalveld.

“Het is de taak van de samenleving om sociale ruimtes te creëren zodat inclusie kan slagen. De inzet en steun van de Regine Sixt Children's Aid Foundation maakte het ons onder andere mogelijk om een ​​succesvol dag-tot-dagcentrum met gedifferentieerde aanbiedingen te realiseren." Alexandra Falkner, directeur van de Michaelschule

Info

Logo Welfare
LANDDuitsland
STADRostock
PERIODE2015

Gerelateerde projecten

Renovering van kinderdagverblijf ‘Mahou’

Johannesburg,
Zuid-Afrika

Steun voor de bouw van het Bungamati Family House

Bungamati,
Nepal

Nieuwe bouldermuur voor internaat

Wartaweil,
Duitsland

Nieuwe doelen en tafelvoetbal voor het opvangtehuis Zauberwald

München,
Duitsland

Herinrichting van een speeltuin

Szeged,
Hongarije

Uitbreiding van vier kinderdagverblijven om voor de opvang en voeding van straatkinderen te zorgen

Vilnius,
Litouwen

Nieuwe curlingbaan voor een inclusief schoolkamp

Wartaweil,
Duitsland

Maltese Bedevaart naar Rome in het Jaar van Barmhartigheid

Rom,
Italië

Bouw van nieuwe ruimtes voor een inclusieve opnameinrichting

Bordeaux,
Frankrijk

Renovatiewerkzaamheden op de kinderboerderij Irmengard Hof

Gstadt,
Duitsland

Het creëren van een familietuin voor kansarme kinderen

Anklam,
Duitsland

Bewegen bevorderende nieuwe speeltuin

Friedrichshafen,
Duitsland

Vernieuwing van de speelplaats van de kleuterschool Talitha Kumi

Bethlehem,
Israël

Nieuwe tuin voor het Kochendörfer moeder- en kind huis

Halfing,
Duitsland

Volledige renovatie van het kinderdagverblijf "Dinoko"

Johannesburg,
Zuid-Afrika

Renovatie van de speelplaats van de kleuterschool Ha Notrim

Jeruzalem,
Israël

Apparatuur voor de toekomstige bakkerij in een kindertehuis

Santo Domingo de los Colorado,
Ecuador

Paasactie voor de Voedselbank München

München,
Duitsland

Een veilig thuis voor kinderen

San José,
Costa Rica

Renovatie en uitbreiding van een multifunctionele speelplaats en een speelhuis

Boedapest,
Hongarije

Ondersteuning bij diertherapie "Paw for Thought"

Glossop,
Engeland

Herinrichting van de tuin en binnenplaats van het moeder-kindhuis

München,
Duitsland

Bouw van een geluidsstudio en computerruimte in het familiecentrum Manna

Hamburg,
Duitsland

Ondersteuning van trainingen voor de Paralympics

Weimar,
Duitsland