Logo Welfare

>

Ondersteuning van trainingen voor de Paralympics

Door haar levensverhaal heeft Sophie al ernstige crises moeten overwinnen. Ze vond het vaak moeilijk om haar dagelijks leven op een emotioneel stabiele manier onder de knie te krijgen. Een educatief team van het kinder- en jeugdtehuis in Weimar heeft haar intensief begeleid en met behulp van psychotherapie en een duidelijk gestructureerd dagritme kwam ze steeds beter door het leven van alledag. Vooral het regelmatig trainen en leren kunstschaatsen heeft voor Sophie een nieuwe kans geopend. Als onderdeel van het kerstbonusprogramma voor werknemers van de Regine Sixt Children's Aid Foundation, kon Sophie deelnemen aan het trainingsprogramma.

Dit versterkte met name haar gevoel van eigenwaarde en door de training in de groep ervoer Sophie naast motoriek en lichaamsbewustzijn ook buiten haar woongroep of school een gevoel van verbondenheid en gemeenschapszin. Ze kreeg erkenning voor haar sportieve prestaties en leerde door regelmatige training haar passie voor een activiteit constant te houden. Tijdens de training voor paarschaatsen leerde Sophie omgaan met haar schaatspartner en werd het vertrouwen in andere mensen versterkt. Het omgaan met mislukkingen werd ook geoefend door middel van de sportieve training en gedragingen konden worden overgedragen naar het dagelijks leven.

Sophie's training en bereidwilligheid wierpen hun vruchten af ​​en dankzij de steun van de Regine Sixt Children's Aid Foundation kon ze een plek bemachtigen in de selectie voor de Paralympics.

Info

Logo Welfare
LAND Deutschland
STAD Weimar
PERIODE 2020

Teilen

Gerelateerde projecten