Logo Education

>

Steun voor kinderen uit sociaal achtergestelde gezinnen in speelbibliotheken

Afrika Tikkun is een ontwikkelingsprogramma voor jonge kinderen in verschillende steden in Zuid-Afrika. De Stichting Regine Sixt Kinderhulp steunt het programma door speelbibliotheken te financieren. Dankzij de schenking kon materiaal worden gekocht voor vier speelbibliotheken. Naast speelgoed voor peuters en kleuters waren de speelbibliotheken ook uitgerust met knutselmateriaal, evenals materiaal voor kunstlessen en uitleenspelletjes. 

Met LandSchulCampus, een basisschool met naschoolse opvang nabij Rostock, is een voorziening ontstaan ​​waar inclusie hoog in het vaandel staat. Kinderen met en zonder speciale behoeften leren hier samen. De juiste omgeving is een fundamentele voorwaarde voor succesvol leren en groeien op school. De LandSchulCampus is een evangelische plaats van leren en onderwijs waar kinderen inspraak mogen hebben en worden aangemoedigd om zelfbeschikking te geven. Het is een plek waar jongeren zich thuis moeten voelen om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.

Info

Logo Education
LAND Südafrika
STAD Südafrika
PERIODE 2018

Teilen

Gerelateerde projecten