Logo Emergency Aid

>

Renovatie van een kindertehuis in het kader van hoogwater-noodhulp

De hoogwaterramp was voorbij, maar de gevolgen zijn er nog steeds. Duizenden mensen zijn door de overstroming geschaad, talrijke openbare inrichtingen voor kinderen, zoals kinderdagverblijven, scholen en vrijetijdscentra waren onbruikbaar en moesten gerenoveerd worden.

Samen met de vereniging arche noVa financierde de Regine Sixt Kinderhulp Stichting de renovatie van het kindertehuis ‘Völkerfreundschaft’ aan de rand van Markkleeberg in het district rondom Leipzig. De therapeutische en sociaalpedagogische inrichting in Saksen geeft 16 kinderen en jongeren uit diverse gezinsconstellaties een nieuw thuis. Dankzij de veelzijdigheid van de therapieën krijgen de kinderen intensieve hulp bij het voeren van een zelfstandig leven. Het huis is door de sterke regen en het sterk gestegen grondwater extreem beschadigd. Ook de buitenterreinen met sportvelden moesten worden vernieuwd. De door de Regine Sixt Kinderhulp Stichting gefinancierde maatregelen moeten in de toekomst ook voorkomen dat een hoogwater weer zoveel schade kan aanrichten.

Info

Logo Emergency Aid
LAND Deutschland
STAD Markkleeberg
PERIODE 2013

Teilen

Gerelateerde projecten