Logo Welfare

>

Het uitrusten van een groepstherapieruimte om inclusiviteit te bevorderen

Bij inclusiewerk worden kinderen met een handicap en/of mensen in een rolstoel en hun gezonde broers en zussen en hun vrienden bij elkaar gebracht. Binnen de werkgroep leren broers en zussen van gehandicapte en levensbeperkende kinderen ideeën uit te wisselen met andere kinderen in een vergelijkbare situatie. Van broers en zussen wordt vaak verwacht dat ze in het dagelijks leven optimaal functioneren ten behoeve van hun zieke broers en zussen. Hun eigen behoefte aan genegenheid en bevestiging in het gezin wordt vaak verwaarloosd, waardoor er gedragsproblemen ontstaan. Groepstherapie helpt zowel broers en zussen als zieke kinderen om samen te komen en samen de situatie te overwinnen.

Het oude en omvangrijke meubilair werd uit de groepstherapieruimte van de Förderverein KinderLeben e.V. verwijderd en vervangen door modulair meubilair. De nieuwe stoelen zorgen er bovendien voor dat deelnemers met een beperking met weinig vermoeidheid en afleiding kunnen zitten, zodat zelfs een intensieve uitwisseling niet onderbroken hoeft te worden door onnodige pauzes, wat in het verleden vaak voorkwam als onrust veroorzaakt werd door oncomfortabel zitten. Alle deelnemers vinden een plek aan een tafel waar ze aantekeningen kunnen maken, ongeacht of ze een stoel gebruiken of in een rolstoel zitten. De vereniging heeft sindsdien de ruimte kunnen aanpassen aan de respectievelijke behoeften en het aantal mensen dat deelneemt aan de inclusiebevorderende groepstherapiesessies. De ruimte wordt ook gebruikt voor het rouwcafé, maar ook voor andere evenementen voor de kinderen en familieleden tijdens kerstfeesten en verjaardagen.

Info

Logo Welfare
LAND Deutschland
STAD Hamburg
PERIODE 2018

Teilen

Gerelateerde projecten