Logo Welfare

>

Bouw van een geluidsstudio en computerruimte in het familiecentrum Manna

Constructief projectwerk. In het jeugdcentrum Volksdorf in Hamburg kunnen jonge mensen sociale contacten onderhouden en de door school, familie en omgeving uitgeoefende druk kwijtraken. Hier kunnen jongeren een concreet product maken, waar ze trots op zijn en waarvoor ze waardering en erkenning krijgen. Het opvangteam begeleidt het proces door verschillende fases heen. In het begin kiezen de jongen in projectgroepen de vorm, bijvoorbeeld rap, zang, of een instrument. Het voltooide product kan dan in een geluidsstudio worden opgenomen. Daar worden de puntjes op de i gezet en worden de werken met die van andere groepen samengevoegd, bijvoorbeeld zang met rap of rap met een beat. Het jeugdcentrum wil met de inrichting van een geluidsstudio een ventiel bieden om potentieel destructieve emoties in een constructief project om te zetten. Zo brengen we verschillende interessegroepen samen, wederzijds respect groeit, acceptatie en empathie nemen toe. Met de financiering van de geluidsstudio wil de Regine Sixt Kinderhulp Stichting samen met de Maltezer voor tolerantie en waardering voor mensen met andere interesses en achtergronden zorgen. De jongeren in Volksdorf hebben plezier aan muziek. Zo kunnen ze met elkaar samen ook muziek maken.

Info

Logo Welfare
LAND Deutschland
STAD Hamburg
PERIODE 2014-2015

Teilen

Gerelateerde projecten