Logo Education

>

Onderwijs als uitweg uit de armoede

Kinderen in de door armoede geteisterde gebieden van Nairobi hebben vaak geen schijn van kans om aan de armoede te ontsnappen zonder een schoolopleiding te volgen. Zonder opleiding kunnen zij vaak geen werk vinden en moeten zij slecht betaalde banen aanvaarden. Naar school gaan is alleen mogelijk met schoolgeld, aangezien de scholen dit gebruiken om het vervoer naar de scholen en het onderhoud van de gebouwen te financieren. 

In het kader van de kerstbeurs voor werknemers heeft INGEAR al enkele jaren het schoolgeld voor de middelbare school van de oudere weeskinderen kunnen betalen. In 2021 werd het medisch fonds uitgebreid met een donatie van de Stichting Regine Sixt Kinderhulp. Dit fonds kan worden gebruikt voor het betalen van medische benodigdheden zoals doktersbezoeken en medicijnen voor de bewoners van het tehuis. De oprichting van het fonds was een belangrijke stap, gezien de huidige situatie in de wereld en het feit dat er in Kenia geen ziektekostenverzekering bestaat.   

Bovendien zouden de renovatiewerkzaamheden aan het gebouw in 2020 kunnen worden gecofinancierd. Dit omvat met name de renovatie van de sanitaire voorzieningen. Sommige van de leerlingen, die de afgelopen jaren met de hulp van de Stichting Regine Sixt Kinderhulp al op deze manier zijn geholpen, hebben het zelfs tot de middelbare school geschopt, een geweldige basis om verder te komen in het leven. 

Info

Logo Education
LAND International
STAD Kibera
PERIODE 2021

Teilen

Gerelateerde projecten