Logo Education

>

Integratieve therapie maatregelen voor vluchtelingenkinderen

In Duitsland ontvangen kinderen met een verhoogde onderhoudsstatus een uitkering voor integratiebijstand, die moet worden aangevraagd. Deze aanvragen worden vaak afgewezen voor vluchtelingenkinderen, en instellingen zoals het Kinderhaus St. Bartholomäus zijn afhankelijk van steun om de therapeutische maatregelen te kunnen financieren.

Taal speelt een belangrijke rol bij de integratie van kinderen. Vluchtelingenkinderen vinden het niet alleen moeilijk om de vreemde taal te leren, maar ook om hun eigen taal te spreken. Zij zijn vaak getraumatiseerd en vinden het moeilijk te verwerken wat zij hebben meegemaakt. Om hen toch in staat te stellen een goede schoolcarrière en later een vlottere intrede in het beroepsleven te maken, heeft de Stichting Regine Sixt Kinderhulp therapeutische steun mogelijk gemaakt voor zowel de getroffen kinderen als de opvoeders. De kinderen krijgen gerichte maatregelen via een speciaal projectplan en de verzorgers leren van de therapeuten specifieke spelletjes en integratiemaatregelen om de hele kleutergroep erbij te betrekken. Op die manier leren de vluchtelingenkinderen de taal sneller samen met de andere kinderen en worden zij sneller geïntegreerd. 

Het Kinderhuis St. Bartholomeus kan van de afgelopen jaren melding maken van succesvolle vriendschappen tussen vluchtelingenkinderen en Duitse kinderen, die nog steeds voortduren. De integratie is vaak intergenerationeel en de ouders van de kinderen delen ook een vriendschap. Sommigen zijn positief over de verruiming van hun culturele horizon en zijn blij dat hun kinderen aan het steunprogramma deelnemen. 

Info

Logo Education
LAND Deutschland
STAD Deisenhofen
PERIODE 2020

Teilen

Gerelateerde projecten