Traantjes Drogen

Nieuws

>

Nieuws

Digitaal leren mogelijk maken: 19 laptops voor het Dominik Brunner-Haus in München

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Het Dominik Brunner Huis van Johanniter is een instelling voor sociaal achtergestelde kinderen en jongeren in de wijk Ramersdorf in München. Het huis biedt kinderen van 1 - 16 liefdevolle en pedagogisch waardevolle zorg en ondersteuning. Het aanbod omvat een crèche en een kleuterschool, alsmede middagopvang voor schoolkinderen tot en met groep 10.

Het doel is de kinderen zodanig in hun ontwikkeling te steunen, dat zij uitgerust en gesterkt worden voor hun verdere en zelfstandige leven. Bijzondere nadruk wordt gelegd op betrouwbare relaties, duidelijke dagstructuren en pedagogische ondersteuning.

In het kielzog van de Coronapandemie en het daarmee gepaard "thuisonderwijs" bevinden kinderen uit sociaal zwakkere gezinnen zich vaak in een extra nadelige positie, omdat er in hun gezin geen apparaten zijn om toegang te krijgen tot digitale leerinhouden. De Regine Sixt Kinderhulp Stichting heeft dit probleem aangepakt en 19 gebruikte SIXT-laptops aan het Dominik Brunner Huis van de Johanniter gedoneerd.

Dit zal de schoolkinderen in de faciliteit in staat stellen toegang te krijgen tot digitale leerinhoud, hun huiswerk nauwgezet af te maken en de komende weken – en ook na de crisistijd – zonder beperkingen aan de lessen te blijven deelnemen.

Info

LANDDuitsland
STADMünchen
PERIODEMei 2020

Meer nieuws

Onze kerstbezoeken 2021

SIXT Corporate landen en SIXT Franchise landen

"Regines Kinderwiesn" brought to children in Munich, Berlin and Frankfurt

München, Berlijn, Frankfurt,
Duitsland

Hulp voor slachtoffers van de overstromingsramp

Swisttal,
Duitsland