Traantjes Drogen

Logo Education

>

Projecten

Nieuwe laptops en installatie van een draadloos computersysteem aan de Hashmonaimschool

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Leerproblemen verhelpen. De Regine Sixt Kinderhulp Stichting ondersteunt de opbouw van een draadloos computersysteem in samenwerking met de Tel Aviv Yaffo Foundation. De Hashmonaimschool in het woongebied Neve Golan in Jaffa wordt door kinderen van diverse etnische en religieuze achtergronden bezocht: joden, christenen, moslims, migranten uit de voormalige Sovjet-Unie en Ethiopië. De meeste kinderen komen uit arme families en hebben weinig meegekregen om op school goed te kunnen leren. Het nieuwe draadloze computersysteem met laptops maakt het voor 300 scholieren mogelijk om het dagelijkse onderwijs te volgen en daarbij een stap in de moderne technologie te zetten. Het doel is om schoolprogramma’s met diverse programma’s voor talen en natuurwetenschappen te ontwikkelen en leermoeilijkheden zo te verhelpen, dat de schoolprestaties van de kinderen beter worden.

Info

Logo Education
LANDIsraël
STADJaffa
PERIODE2012

Gerelateerde projecten

Bouw van een kleuterschool

Luc Sy Thanh,
Vietnam

Kansen door onderwijs voor krottenwijkenkinderen

Kabiria,
Kenia

Donatie van ambachtelijke materialen

Mainz,
Duitsland