meer" /> meer" /> meer" />

Uitrusting van de groep Wiesengrün in kindertehuis AtemReich

Uitrusting van de groep Wiesengrün in kindertehuis AtemReich

Beter leven, mobiel inhaleren. De kinderen worden in drie groepen opgevangen. Dankzij de steun van de Regine Sixt Kinderhulp Stichting konden de ruimtes van de groep Wiesengrün gerenoveerd worden. Er werden vier mobiele inhaleerapparaten en twee kinderstoeltjes voor uitstapjes in de natuur gekocht, zodat de kinderen hun zware dagelijks leven beter aan kunnen. Verder werd een nieuw verpleegbed en een PC aangeschaft, om het contact met de vaak ver weg wonende ouders via Skype mogelijk te maken. Verder is er een piano voor muziektherapie voor de kinderen gekocht. Momenteel leven er 21 ongeneeslijk zieke kinderen in huis AtemReich, die kunstmatig beademd worden. De inrichting biedt een tehuis aan kinderen die na hun acute behandeling uit medische gronden niet naar huis kunnen, zodat ze hier medisch, pedagogisch en therapeutisch opgevangen, verzorgd en gestimuleerd worden. Dankzij een interdisciplinaire benadering (geneeskunde, verpleging, pedagogiek en therapie) worden de kinderen en hun families begeleidt en ondersteund, om eventueel een latere opvang in de huiselijke omgeving te vergemakkelijken. Op de voorgrond staat de individuele opvang en stimulering van de kinderen door het team in het kindertehuis AtemReich en door een deskundige omgeving van de kinderkliniek Dritter Orden.

Info

  • Stadje

    München

  • Periode

    2015-2016

Share