Traantjes Drogen

Logo Education

>

Projecten

Een modern en inclusief schoolconcept

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Onderwijs opent levenskansen voor kinderen en opent deuren voor een succesvolle toekomst. Maar: elk kind is anders, heeft verschillende sterke kanten en zorgen. En elk kind leert individueel. Een volwassen onderwijsconcept en passende ruimtelijke omstandigheden zijn daarom van essentieel belang om kinderen in staat te stellen succesvol te leren - vooral als zij speciale behoeften hebben als gevolg van sociale, geestelijke of lichamelijke beperkingen.

LandSchulCampus, een basisschool met naschoolse opvang in de buurt van Rostock, is een faciliteit waar inclusie een prioriteit is. Hier leren kinderen met en zonder speciale behoeften samen. De juiste omgeving is een elementaire voorwaarde voor succesvol leren en groeien op school. De LandSchulCampus is een evangelische leer- en opvoedingsplaats waar kinderen inspraak krijgen en onafhankelijkheid wordt aangemoedigd. Het is een plaats waar jongeren zich prettig moeten voelen, zodat ze zich zo goed mogelijk op hun toekomst kunnen voor bereiden.

Met de hulp van de Regine Sixt Kinderhulp Stichting kon het concept van de "inclusieve school" worden uitgevoerd. Op 10 augustus 2019 namen 75 leerlingen tussen 6 en 11 jaar hun intrek in de nieuwe, moderne klaslokalen en begonnen ze aan het nieuwe schooljaar. Zij leren nu samen in een omgeving zonder drempels en laten zo zien hoe waardevol diversiteit is!

Info

Logo Education
LANDDuitsland
STADRostock
PERIODE2019

Gerelateerde projecten

Digital education for pupils in Vietnam

Ho Chi Minh,
Vietnam

New technical equipment for the children's center

Potenza Basilicata,
Italië

Nieuw meubilair voor schoolcentrum

Beit Jala,
Israël