meer" /> meer" /> meer" />

Uitbreiding van twee klaslokalen in de King´s Academy Loitokitok

Uitbreiding van twee klaslokalen in de King´s Academy Loitokitok

Dorpsbewoners financieren mee. Een schoolbezoek in Kenia was vroeger een privilege, dat voor weinig scholieren voorbehouden was. De situatie verbeterde zich pas in 2003, toen de regering zijn verkiezingsbelofte waarmaakte en het schoolgeld voor de basisschool afschafte. Daarmee maakte de regering voor het eerst de toegang tot onderwijs voor kinderen uit arme families mogelijk. Plotseling gingen 1,7 miljoen kinderen meer naar school. Investeringen in de onderwijssector lieten echter op zich wachten. Het schoolsysteem is nauwelijks in staat het stijgende aantal scholieren op te nemen. Om zoveel mogelijk kinderen de toegang tot onderwijs te geven, financierde de Regine Sixt Kinderhulp Stichting de bouw van twee nieuwe klaslokalen. Een toekomstgericht project, omdat het onderhoud van de school onder andere door de dorpsbewoners en hun landbouwbedrijf gegarandeerd wordt.

Info

  • Land

    Kenia

  • Stadje

    Oloitokitok

  • Periode

    2013 - 2013

Share