meer" /> meer" /> meer" />

Nieuw speelgoed voor het kinderdagverblijf Tempelacker

Nieuw speelgoed voor het kinderdagverblijf Tempelacker

De Tempelacker is al meer dan 140 jaar een instelling van de GHG (Gemeinnützige und Hilfsgesellschaft St. Gallen) en staat voor de opvang en verdere ontwikkeling van kinderen in verschillende gebieden. Een slaapzaal voor kleine kinderen met een moeilijke sociale gezinsachtergrond biedt stabiele omstandigheden en een veelbelovende toekomst. Speciale therapiecentra in Oost-Zwitserland bieden ook ergotherapie en fysiotherapie voor kinderen met mentale en motorische beperkingen. Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Vorig jaar organiseerden de medewerkers van SIXT Zwitserland een verloting, waarvan de opbrengst vervolgens werd geschonken aan de Regine Sixt Children's Aid Foundation "Tränchen Trocknen", om een deel van de renovatie van de oude en vervallen speeltuin van de Tempelacker te financieren.

Dankzij de inzet van de SIXT-medewerkers in Zwitserland voor de instelling en haar behoeften heeft de Regine Sixt-kinderhulpstichting "Tränchen Trocknen" het ook mogelijk gemaakt om een grote zandbak en een beschermende zonnezeil aan te schaffen en te plaatsen.

Info

  • Land

    Zwitserland

  • Stadje

    St. Gallen

  • Periode

    2019

Share